Grażyna Jaroszewicz powołana do Sekcji Bibliografii IFLA - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Grażyna Jaroszewicz powołana do Sekcji Bibliografii IFLA

Grażyna Jaroszewicz - kustosz w Instytucie Bibliograficznym BN - została członkiem Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Bibliografii Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) na kadencję 2011-2015. Sekcja Bibliografii zajmuje się opracowaniem i rozpowszechnianiem standardów oraz informacji bibliograficznych. Szczególną uwagę poświęca bibliografii narodowej, jednocześnie promując wiedzę o bibliografii jako dyscyplinie naukowej wśród bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek.
Grażyna Jaroszewicz została również członkiem grupy organizacyjnej zajmującej się przygotowaniem spotkania towarzyszącego (Satellite Meeting) podczas Kongresu IFLA 2012. Grupę organizacyjną tworzą przedstawiciele Sekcji Katalogowania i Sekcji Bibliografii IFLA.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu