Ogólnopolska konferencja naukowa: „Praktyki lekturowe - praktyki społeczne” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Praktyki lekturowe - praktyki społeczne”

Data publikacji:

W dniach 23-24 mają b.r. w gmachu Biblioteki Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Praktyki lekturowe - praktyki społeczne”, współorganizowana przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk akademickich, poruszono m.in. wiele kwestii teoretycznych i warsztatowych sytuujących tytułowe praktyki lekturowe w szerokim kontekście kulturowym domagającym się ujęć transdyscyplinarnych, tzn. przekraczających tradycyjne podziały na socjologię, psychologię czy literaturoznawstwo. W wystąpieniach uczestników konferencji pojawił się szereg propozycji nowych ujęć tej problematyki, a powtarzającym się wątkiem był postulat badań wpisujących przedmiot w szeroki horyzont współczesnej antropologii kultury, wykorzystujących źródła jakościowe takie jak dokumenty osobiste, a więc dające wgląd w doświadczenia lekturowe widziane z perspektywy mikro.

Planuje się publikację wystąpień konferencyjnych w formie tomu zbiorowego.

Tekst: dr Roman Chymkowski