20. rocznica śmierci prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

20. rocznica śmierci prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej

W dniu dzisiejszym mija dwudziesta rocznica śmierci śp. prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej (1903–1990) wybitnej uczonej-humanistki, znawczyni dziejów kultury, a zwłaszcza dawnej książki polskiej, znakomitego bibliologa i bibliotekarza. Z Biblioteką Narodową była związana od 1 października 1930 r. 

Od początku pracowała w Dziale Starych Druków pod kierunkiem dr. Kazimierza Piekarskiego, wielkiego uczonego i bibliotekarza. Wraz ze swoim mężem dr. Józefem Gryczem odegrała doniosłą rolę w ratowaniu dóbr kultury narodowej podczas okupacji, w czasie i po upadku Powstania Warszawskiego oraz w okresie przywracania do życia Biblioteki Narodowej. W latach 1950–1974 kierowała Zakładem Starych Druków BN, czyniąc zeń wiodący ośrodek badań nad dawną książką. Będąc jednocześnie przez dłuższy czas kierownikiem Pracowni Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich PAN stała się inicjatorem, redaktorem i autorem wielu dzieł z zakresu historii książki, dzieł o nieprzemijającej wartości. Na szczególne podkreślenie zasługują serie wydawnicze: Książka w Dawnej Kulturze Polskiej (w jej ramach Drukarze Dawnej Polski) i Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, fundamentalne wydawnictwo Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, wreszcie jej własne pomnikowe dzieła jak m.in. Ariańskie oficyny wydawnicze oraz Biblioteka ostatniego Jagiellona. Dla uczczenia 85. urodzin Biblioteka Narodowa wydała dwa tomy studiów Jej uczniów i współpracowników pod tytułem Z badań nad dawną książką.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aplikacja mobilna mPolona już dostępna

czytaj więcej o Aplikacja mobilna mPolona już dostępna

Anna Romaniuk pełnomocniczką dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych

czytaj więcej o Anna Romaniuk pełnomocniczką dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych