Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych zostanie zeskanowanych i udostępnionych badaczom przez Bibliotekę Narodową za pośrednictwem sieci bibliotek naukowych i akademickich. Projekt, na którego realizację przeznaczono 34 mln. zł sfinansowany zostanie przez Unię Europejską. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz Bolecki oraz prof. Krzysztof Malinowski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej podczas konferencji prasowej, która obyła się 16 listopada w Bibliotece Narodowej, przedstawili założenia Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Celem nowego projektu jest stworzenie polskim badaczom narzędzia szybkiego dostępu do literatury naukowej. Jak podkreślali uczestnicy konferencji biblioteki naukowe mają wprawdzie obecnie możliwość wypożyczania książek i czasopism, trwa to jednak około miesiąca, co znacznie utrudnia proces badawczy lub wręcz powoduje rezygnację z wykorzystania danej publikacji. Nie jest to korzystne dla jakości badań. Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy danych książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych. W pierwszej kolejności zbiory udostępni Biblioteka Narodowa, która gromadzi wszystkie ukazujące się w Polsce tytuły publikacji naukowych.

Według założeń projektu w latach 2010–2013 ze zbiorów BN zostanie wyselekcjonowanych oraz poddanych digitalizacji 170 tysięcy książek i czasopism z wszystkich dziedzin nauki. Zbudowany w ramach projektu zbiór publikacji będzie systematycznie powiększany. Wyboru dokonają eksperci rekomendowani przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dostęp do cyfrowych wersji publikacji naukowych uzyskają czytelnicy ponad pięciuset polskich bibliotek naukowych, w tym także bibliotek uczelni prywatnych. System informatyczny projektu będzie wykonany przez NASK w ścisłej współpracy z Biblioteką Narodową. Jednym z założeń tego systemu jest ochrona zasobu przed nieuprawnionym dostępem do cyfrowego zbioru publikacji.

Udostępnianie publikacji naukowych będzie się odbywało zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a same dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów. Uniemożliwione będzie kopiowanie książek znajdujących się w sprzedaży.

Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zaś realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz NASK w latach 2010 – 2013. Przewidywany koszt projektu wyniesie blisko 34 mln złotych.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aplikacja mobilna mPolona już dostępna

czytaj więcej o Aplikacja mobilna mPolona już dostępna

Anna Romaniuk pełnomocniczką dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych

czytaj więcej o Anna Romaniuk pełnomocniczką dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych