„Rękodzieło i nowoczesne technologie” – Konferencja konserwatorska w BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

„Rękodzieło i nowoczesne technologie” – Konferencja konserwatorska w BN

W czwartek, 1 października, rozpoczęła się w Bibliotece Narodowej dwudniowa konferencja, na której zaprezentowane zostaną doświadczenia i osiągnięcia w konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Jest to jedna z największych tego typu konferencji w Polsce. Bierze w niej udział ponad stu pięćdziesięciu specjalistów z polskich i zagranicznych ośrodków konserwatorskich oraz bibliotekarze zawodowo związani z problematyką konserwatorską. Okazją do zorganizowania konferencji stała się 80. rocznica utworzenia w Bibliotece Narodowej przez prof. Bonawenturę Lenarta pierwszej pracowni konserwatorskiej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk.

W pierwszym dniu obrad uczestnicy zapoznają się m.in. z dziejami ochrony zbiorów w Bibliotece Narodowej (Ewa Potrzebnicka), z historią konserwacji Kazań Świętokrzyskich – najstarszego zabytku prozy polskiej znajdującego się w zbiorach BN (Maria Woźniak), z procesem konserwacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki XX wieku – obrazu Krzyk norweskiego ekspresjonisty Edwarda Muncha, odzyskanego po głośnej kradzieży w 2004 r. w Oslo (Magdalena Ufnalewska-Godzimirska). Przedstawione zostaną także referaty dotyczące ochrony i konserwacji zasobu archiwów państwowych w pierwszej połowie XX wieku (Przemysław Wojciechowski), współczesnej konserwacji w archiwach państwowych (Anna Czajka), kształceniu konserwatorów (Elżbieta Jabłońska) oraz podsumowaniu problematyki konserwacji na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci (Agata Lipińska).

Więcej informacji na stronie konferencji

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury