Dziedzictwo muzyczne epoki jagiellońskiej – uroczyste otwarcie konferencji - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dziedzictwo muzyczne epoki jagiellońskiej – uroczyste otwarcie konferencji

Uroczystym koncertem zespołu Ars Cantus „Musica divina. Muzyka z rękopisu Krasińskich” rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries. Gości uroczystości, odbywającej się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedzibie Instytutu Muzykologii UW, przywitali dyrektor Instytutu prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek oraz dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski. W imieniu komitetu naukowego konferencji wystąpiła prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaręba z Instytutu Sztuki PAN.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań nad kulturą muzyczną Europy Środkowej i Wschodniej w XV i XVI wieku oraz zainicjowanie dyskusji na temat miejsca i roli państw jagiellońskich w kulturze Europy. Organizatorami są: Biblioteka Narodowa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja realizowana jest w ramach mecenatu Miasta Stołecznego Warszawy nad stołeczną kulturą.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji (w języku angielskim)

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu