Polish Libraries, vol. 4 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Polish Libraries, vol. 4 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

Ukazał się 4. numer „Polish Libraries”. Jest to angielskojęzyczne, punktowane czasopismo naukowe, prezentujące najciekawsze aktualne zagadnienia i tematy badawcze związane z bibliotekarstwem i bibliotekoznawstwem.

Czwarty tom publikacji otwiera artykuł Marty Cichoń, związany z projektem Deskryptory Biblioteki Narodowej – nowym modelem opracowania rzeczowego zbiorów, którego wdrażanie  rozpoczęło się wraz z rozpoczęciem bieżącego roku. W środku znajdziemy także analizę praktyk czytelniczych wśród młodzieży autorstwa Zofii Zasackiej, która wobec odnotowywanego regularnie spadku czytelnictwa zbadała między innymi oczekiwania i preferencje młodych ludzi wobec potencjalnych lektur. Na uwagę zasługuje również tekst Janusza Lachowskiego o artystycznej przyjaźni Anatola Sterna i Stefana Themersona, dwóch niezwykle istotnych dla polskiej awangardy literackiej postaci, oparty na przechowywanej obecnie w Bibliotece Narodowej korespondencji artystów z lat 1959–1968. Tom zamyka obszerny, wnikliwy tekst Jacka Tomaszewskiego poświęcony sztuce opraw książkowych w Polsce doby późnego średniowiecza i renesansu.

Kup online w Księgarni Biblioteki Narodowej

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności