Rada Naukowa Biblioteki Narodowej nowej kadencji 2018-2024 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Rada Naukowa Biblioteki Narodowej nowej kadencji 2018-2024

Data publikacji:

Na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał nowy skład Rady Naukowej Biblioteki Narodowej na lata 2018-2024. Kadencja poprzedniej Rady zakończyła się w 2017 roku.

 1. prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki – wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 2. Danuta Brzezińska – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
 3. prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa – profesor zwyczajny w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej.
 4. Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych.
 5. ks. dr Hieronim Fokciński SI – rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.
 6. prof. dr hab. Hubert Izdebski – profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, były dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. bp prof. dr hab. Michał Janocha – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2013- 2015 był dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.
 8. dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu.
 9. prof. dr hab. Jacek Kopciński – profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”.
 10. Jędrzej Leśniewski – zastępca dyrektora ds. bibliotek w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.
 11. prof. dr hab. Jakub Lewicki – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 12. prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Profesor zwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, członek Krajowej Rady Bibliotecznej.
 13. dr Monika Mitera – zastępca dyrektora BN ds. naukowych, członek Komitetu ds. Prawnoautorskich i prawnych IFLA (Committee on Copyright and other Legal Matters).
 14. prof. dr hab. Janusz Pezda – kustosz w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiceprzewodniczący Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, członek Krajowej Rady Bibliotecznej.
 16. prof. dr hab. Maria Próchnicka – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, była dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, przewodnicząca Grupy Ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku informacja naukowa i bibliologia.
 17. prof. dr hab. Andrzej Rachuba – profesor i kierownik Pracowni Edytorstwa oraz przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, prezes Towarzystwa Miłośników Historii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
 18. prof. dr hab. Rafał Wiśniewski – profesor i kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
 19. prof. dr hab. Zofia Zielińska – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletnia kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW oraz wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu.
 20. prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert – profesor zwyczajny i kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego”, przewodnicząca Rady Programowej periodyku „Polish Libraries”.