Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych zaplanowane na 23 lutego 2018 r.

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów. 

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej:

Program zajęć

  • Bogdan Filip Zerek –  Czynniki mikrobiologiczne w konserwacji i ochronie zbiorów. Wprowadzenie do mikrobiologii i mikologii. Ocena stanu zachowania obiektów i kolekcji pod kątem mikrobiologicznym. Typowanie miejsc pobrania prób mikrobiologicznych.

Przerwa

  • Bogdan Filip Zerek – Sterylność, sterylizacja – wprowadzenie. Dezynfekcja jako działanie konserwatorskie. Metody i ograniczenia dezynfekcji. Podstawy toksykologii. Liofilizacja jako działanie konserwatorskie w obliczu katastrofy. Wprowadzanie nowych obiektów do magazynów.

Przerwa (przejście do budynku laboratorium)

  • Jakub Piechal - Zasady sterylnej pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Pobieranie prób mikrobiologicznych kontaktowych: odcisk, wymazówka, test ATP/AMP. Pobieranie prób mikrobiologicznych impakcyjnych z powietrza. Interpretacja wyników.

Przerwa

  • Mariusz Wilczak - Systemy liofilizacji i dezynfekcji BN. Komora przewietrzająca. Przekazywanie zbiorów do dezynfekcji – regulamin, zasady, praktyka.

Przerwa (przejście do Sali 1141A)

  • Bogdan Filip Zerek - Podsumowanie – kontrola mikrobiologiczna jako proces konserwatorski i profilaktyka.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: zeb@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia

Aktualności