Rekordowe dane z rynku książki. Ruch wydawniczy w liczbach. Tom 65. Książki - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rekordowe dane z rynku książki. Ruch wydawniczy w liczbach. Tom 65. Książki

W roku 2017 w polskiej bibliografii narodowej znalazło się 36 260 tytułów książek. Jest to o 2025 tytułów i 6% więcej niż rok wcześniej. Tym samym pobity został kolejny rekord liczby opublikowanych w Polsce tytułów książek. Raport Biblioteki Narodowej o ruchu wydawniczym jest już dostępny online.
Sześćdziesiąty piąty rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2017. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Polski, otrzymywane przez Bibliotekę Narodową jako egzemplarze obowiązkowe, czyli książki przekazane – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przez wydawców.

W Księgarni BN online już dziś udostępniamy do pobrania pełen raport w wersji elektronicznej. Po wersję papierową zapraszamy do stoiska Biblioteki Narodowej nr 84/sektor D 12 na Warszawskich Targach Książki już od czwartku!

Obliczenia statystyczne zawarte w raporcie wykonane zostały na podstawie liczby pozycji odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za omawiany rok. Większość stanowią książki wydane w 2017 roku, uwzględnione zostały jednak również publikacje przysłane do BN w tymże roku, ale opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w 2013 r.). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów opublikowanych w roku 2017, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

Charakterystyka polskiej produkcji książkowej w 2017 roku stała się nieco bogatsza dzięki wprowadzeniu do katalogowania książek systemu Deskryptorów BN. Umożliwiło to bardziej pogłębione opracowanie każdego tytułu, dostarczając tym samym więcej danych do dokonywanych analiz. Możliwe do pełniejszego wykorzystania stały się takie elementy opisu książki, jak na przykład czas jej powstania, przynależność kulturowa, forma literacka i językowa oraz tematyka.
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności