Małgorzata Kurowska: Historia powstania kartoteki głównej Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Małgorzata Kurowska: Historia powstania kartoteki głównej Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939

Bibliografia polska 1901–1939, sukcesywnie wydawana w kolejnych tomach, powstaje w oparciu o kartotekę zawierającą materiały bibliograficzne gromadzone przez wiele lat na podstawie różnych źródeł. Najważniejsze informacje na temat historii i metody opracowania bibliografii, potocznie określanej jako „kontynuacja Estreichera”, zawarte są w tekście autorstwa Janiny Wilgat rozpoczynającym pierwszy tom wydawnictwa. Kryteria doboru materiału zostały również szczegółowo opisane przez Wandę Piusińską. Sprawozdania z prac były zamieszczane w „Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej” oraz w czasopismach bibliotekarskich – „Przeglądzie Bibliotecznym” czy „Bibliotekarzu”.

Pracownik Biblioteki Narodowej rozpoczynający swoją przygodę z redagowaniem bibliografii retrospektywnej szybko dostrzega ogromną różnorodność materiałów znajdujących się w kartotece. Obok opisów szczegółowych, zawierających czasem nawet uwagi na temat zawartości, znajdują się opisy skrócone, pozbawione podstawowych elementów np. adresu wydawniczego, objętości czy formatu. Biorąc do ręki kolejne karty z opisami bibliograficznymi warto zbadać ich proweniencję, zastanowić się dlaczego niektóre pisane są odręcznie, inne na maszynie, a jeszcze inne zawierają naklejone opisy wycięte z niewiadomych źródeł. Wiele wątpliwości budzą dodatkowe uwagi znajdujące się na prawie każdej karcie, pisane różnymi charakterami pisma, zawierające nieznane jeszcze skróty i symbole. Aby poznać zawartość kartoteki, a następnie prawidłowo z niej korzystać, warto prześledzić wieloletni proces jej powstawania zapoczątkowany w 1950 roku, równocześnie z powołaniem w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej Działu Bibliografii Retrospektywnej, przekształconego w 1954 roku w osobny zakład.

Artykuł Małgorzaty Kurowskiej stanowi rozszerzoną wersja referatu wygłoszonego 2 marca 2018 roku w czasie Otwartego Seminarium Historycznego Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Artykuł z XLVIII numeru Rocznika Biblioteki Narodowej

Czytaj cały artykuł w PDF 

Wszystkie artykuły na stronie: http://rocznik.bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

czytaj więcej o Academica.edu.pl – nowe terminy szkoleń dla bibliotekarzy

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia

czytaj więcej o Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia