Małopolskie Forum Bibliotek, Kraków, 24–26 października - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Małopolskie Forum Bibliotek, Kraków, 24–26 października

Tegoroczne Małopolskie Forum Bibliotek, którego partnerem jest Biblioteka Narodowa, odbędzie się pod hasłem: Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem.

Przez trzy dni Forum podczas wykładów, seminariów, warsztatów i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na najważniejsze pytania organizatorów.

Biblioteka w roku 2028 – jaka będzie? Taka sama czy zupełnie inna? Czy będzie potrzebna? Czy zmieści się w telefonie komórkowym? Czy będzie z nami rozmawiać, odczytywać intencje i potrzeby swoich użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci? Czy postulowany model Biblioteki 2.0 zostanie zastąpiony przez inny model? Czy podział na biblioteki publiczne i akademickie nadal będzie uzasadniony? Jak poradzą sobie z tą zmianą bibliotekarze? Czy potrzebują jej użytkownicy? Czy znajdziemy złoty środek między nadmiarem (informacji) a niedostatkiem (uwagi użytkowników)? 

Bibliotekę Narodową na Forum będą reprezentować dyrektor dr Tomasz Makowski, który 24 października w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi referat poświęcony budowaniu ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, oraz Dominik Cieszkowski, zastępca dyrektora, który 25 października w Sali Lwów B na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie opowie o programie „e-usługa” OMNIS jako o nowej jakości e-usług publicznych.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności