OMNIS – nowa jakość e-usług publicznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

OMNIS – nowa jakość e-usług publicznych

W czwartek 25 października na Małopolskim Forum Bibliotek odbywającym się w ramach 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Dominik Cieszkowski przedstawił projekt „e-usługa OMNIS”.

Głównym tematem prezentacji były e-usługi, które zostaną udostępnione przez Bibliotekę Narodową we wrześniu 2019 roku

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
  • Polona w Chmurze dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi, zarządzania pracą zespołu naukowego i rozpowszechniania wyników badań;
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

Wśród korzyści wynikających z realizacji projektu „e-usługa OMNIS” wymienione zostały m.in.: oszczędność środków publicznych przeznaczanych przez biblioteki na zakup i utrzymanie oprogramowania oraz zaplecza sprzętowego, zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w internecie, zapewnienie jednego punktu dostępu do zasobów oraz wzrost wykorzystywania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy użytkowników.

Szczegóły projektu, opisy założeń każdej e-usługi, jak i sposoby dołączenia do nich dostępne są na stronie internetowej projektu „e-usługa OMNIS”.

 

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności