Wydawnictwo Krąg – fragment historii (1980–1982). Referat Kazimierza Ossowskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wydawnictwo Krąg – fragment historii (1980–1982). Referat Kazimierza Ossowskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium historyczne. W najbliższy piątek 8 marca o godzinie 13.00. Dr Kazimierz Ossowski wygłosi referat Wydawnictwo Krąg – fragment historii (1980–1982).

15 marca dr Tomasz Szwaciński wystąpi z odczytem Recenzja książki: Zinaida Antanowicz, „Archiwum Mohylewskiego i Mińskiego Konsystorza Rzymsko-Katolickiego: historia, struktura, zawartość akt (1782–1918)”, Mińsk 2016.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności