W Petersburgu i Jercewie złożono hołd Autorowi „Innego świata” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

W Petersburgu i Jercewie złożono hołd Autorowi „Innego świata”

W konferencji Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, zorganizowanej w dniach 26–27 czerwca 2019 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wzięła udział córka pisarza Marta Herling.

O jego twórczości mówili polscy i rosyjscy badacze oraz kustosze, a także wydawcy, wśród nich: Wojciech Karpiński, prof. Zdzisław Kudelski, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, Marek Zagańczyk, Anna Bernhardt z Instytutu Literackiego w Paryżu, Andrzej Peciak, Mariusz Wilk oraz Irina Flige z rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”.  O sowieckim systemie łagrowym w Muzeum Pamięci Sybiru (Białystok) mówił jego dyrektor Wojciech Śleszyński. Zaprezentowano nowe rosyjskie wydanie „Innego swiata”w przekładzie Natalii Gorbaniewskiej.

Andrzej Mietkowski opowiedział o dokumentowaniu w Bibliotece Narodowej archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz o dokonanej niedawno digitalizacji rękopisu Innego świata.

Niezwykłym punktem programu był zorganizowany przez Instytut Polski w Sankt Petersburgu wyjazd grupy polskich i rosyjskich uczestników konferencji do Jercewa w obwodzie archangielskim, gdzie w obozie pracy w latach 1940–1942 przebywał Herling-Grudziński.

Polacy i Rosjanie złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym autora Innego świata. 

 

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biobibliograficzny słownik tłumaczy literatury – założenia i problemy badawcze

czytaj więcej o Biobibliograficzny słownik tłumaczy literatury – założenia i problemy badawcze