Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 10 września 2019 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz wniosek rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję nad programem finansowania zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności