Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie połączyła swój katalog z Biblioteką Narodową

Najnowocześniejszy system biblioteczny, zakupiony przez Bibliotekę Narodową w ramach projektu „e-usługa OMNIS”, został wdrożony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

16 września 2019 roku w siedzibie WBP w Lublinie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie nowego systemu. Wzięli w niej udział: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, a także Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i dr Grzegorz Figiel, zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Lublinie.

– Celem projektu jest udostępnienie zasobu, który znajduje się w naszych magazynach w formie papierowej, a także zbiorów zgromadzonych w repozytoriach cyfrowych. Mówimy o 18 milionach obiektów drukowanych i 3 milionach obiektów z biblioteki cyfrowej POLONA – podkreślił dr Tomasz Makowski.

Implementacja systemu umożliwiła stworzenie tzw. network zone, czyli strefy wspólnej dla placówek uczestniczących w projekcie, która stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania poprzez stosowanie jednolitych przepisów katalogowania przy wykorzystaniu deskryptorów Biblioteki Narodowej, a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej oraz dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie. Dzięki współpracy pomiędzy bibliotekami, użytkownicy mają obecnie dostęp do bazy obejmującej ponad 18 mln zbiorów współkatalogujących bibliotek.

W grudniu 2018 roku Biblioteka Narodowa jako pierwsza w Polsce wdrożyła zintegrowany system zarządzania zasobami, w którym współkatalogowanie odbywa się w bibliotekach w czasie rzeczywistym. Z tego rozwiązania korzystają m.in. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, a ostatnio – podobnie jak w Polsce – sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów.

System biblioteczny działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach.

– Mamy najnowsze narzędzia, które dzisiaj oferuje świat biblioteczny. Pamiętajmy, że Lublin to miasto akademickie z rzeszą studentów oraz naukowców. Mieszkańcy województwa zyskali dostęp do szerokiego spektrum księgozbiorów, dostępnych do tej pory jedynie w Warszawie i Krakowie. Chcielibyśmy, żeby tego typu nowoczesne narzędzia trafiły też do bibliotek gminnych i powiatowych, by z naszych zasobów regionalnych mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Polski i świata – powiedział Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Połączone katalogi dostępne są na stronie katalogi.bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: OMNIS

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański

czytaj więcej o Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański