Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.). Referat Ewy Kobylińskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.). Referat Ewy Kobylińskiej

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze zimowym seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 4 października dr Ewa Kobylińska wygłosi referat pt. „Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.)”.

Przypadające na przełom XV i XVI w. życie i działalność Łukasza z Wilanowa, doktora obojga praw i teologii włoskich uniwersytetów, pozostają w dużej mierze nieznane. Nie ma również możliwości odtworzenia informacji o całości jego księgozbioru, jego fragmenty można jednak poznać na podstawie przedwojennego zeszytu rejestracyjnego inkunabułów Seminarium Duchownego w Płocku. Celem referatu jest przedstawienie danych o dziełach należących do Łukasza z Wilkanowa, a przechowywanych przed II wojną światową w Płocku, które, chociaż nieliczne, stanowią specyficzny księgozbiór prawniczy oraz mogą w przyszłości dopomóc w identyfikacji zaginionych ksiąg z biblioteki kapitulnej.

Ilustracja: Przedwojenny zeszyt rejestracyjny inkunabułów Seminarium Diecezjalnego w Płocku, Zakład Starych Druków BN, poszyt bez sygnatury.

11 października Edyta Pętkowska-Grabowska (Wydział Polonistyki UW) wystąpi z odczytem pt. „Świat Aleksandry Potockiej. Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku”.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

Seminaria mają charakter otwarty.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności