Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał.

W roku 2019 Rada opiniowała wnioski organizatorów odpowiednich bibliotek o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego:

  • kolekcji średniowiecznych rękopisów krzyżackich Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu;
  • kolekcji zbiorów specjalnych z księgozbioru Hieronima Łopacińskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
  • wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
  • kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przewodniczącym Rady jest dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania 

Więcej informacji o Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności