Spotkanie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytetu 1 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Spotkanie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytetu 1

W poniedziałek 2 marca 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytetu 1 z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych.

Priorytet 1, realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w latach 2016–2020, skierowany jest do bibliotek publicznych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do swoich zbiorów. Budżet Programu w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł.

Spotkanie otworzył dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski. W trakcie posiedzenia Marzena Sokołowska, kierownik Zespołu do spraw Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, przedstawiła sprawozdanie z realizacji Priorytetu 1 za 2019 rok.

Wydatkowane w 2019 roku przez biblioteki publiczne środki w ramach wkładu własnego były wyższe o 6,6 mln od środków planowanych i o ponad 12 mln wyższe od wymaganego minimalnego wkładu własnego. Dzięki temu wzrostowi biblioteki mogły przeznaczyć na zakup nowości, łącznie ze środkami z dotacji MKiDN, ponad 82 mln zł. Środki w tej wysokości pozwoliły na poszerzenie oferty bibliotek o ponad 3,6 mln nowości wydawniczych.

Najważniejsze zmiany w zatwierdzonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Regulaminie Priorytetu 1 na rok 2020 omówił przewodniczący Zespołu Sterującego, Mikołaj Baliszewski. Zebrani na spotkaniu dyskutowali nad propozycją Zespołu sterującego Kryteriów i zasad rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Zespół Sterujący przedstawił kryteria podziału dotacji na 2020 rok na poziomie 16 województw w niezmienionej formule proporcjonalnej, tj. kryterium czytelnicze (według liczby czytelników) – 2/3 kwoty dotacji, kryterium demograficzne (według liczby ludności) – 1/3 kwoty dotacji.

Posiedzenie zakończyło się uzgodnieniem dokumentu, który jeszcze tego samego dnia został przesłany ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.

Więcej informacji na temat Priorytetu 1 na 2020 rok na stronie bn.org.pl/dla-bibliotekarzy

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Programy

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego