Kultura w sieci – program dotacyjny dla bibliotek - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Kultura w sieci – program dotacyjny dla bibliotek

Biblioteka Narodowa zachęca biblioteki publiczne do udziału w programie dotacyjnym „Kultura w sieci”. Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym (których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line), jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Program stanowi również finansowe narzędzie wsparcia sektora kultury w związku ze znaczącymi utrudnieniami, jakie w działalności podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury wprowadzają wymogi związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wsparcie finansowe, w postaci dotacji celowej, może wynieść minimalnie 5 tys. zł, maksymalnie 150 tys. zł. Łączny budżet programu przeznaczony dla instytucji i organizacji wynosi 15 mln zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury; tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Biblioteka Narodowa zachęca, by w zgłaszanych projektach wykorzystać obiekty cyfrowe udostępniane w bibliotece cyfrowej POLONA. Dostępne książki, czasopisma, rękopisy, starodruki, mapy, rysunki, grafiki, fotografie, pocztówki, nuty i druki ulotne w większości należą do domeny publicznej, dzięki czemu można z nich korzystać w wyżej wymienionych celach.

Regulamin programu dotacyjnego „Kultura w sieci”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Programy

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego