Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 26 czerwca 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Ponadto Rada poparła uruchomienie specjalnych środków w celu finansowania bibliotek należących do narodowego zasobu bibliotecznego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności