Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 24 sierpnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Miejsce Piastowe – opinia pozytywna
  • Gmina Przytyk – opinia pozytywna
  • Gmina Słupia – opinia negatywna
  • Gmina Szypliszki – opinia negatywna
  • Gmina Żerków – opinia negatywna

Ponadto Rada wybrała Jacka Nowińskiego, dyrektora Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida, jako swojego przedstawiciela do nowej Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wchodzą do Rady niezależnie. KRB wydała opinię w sprawie nowelizacji załącznika rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności