Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała osiem opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Ciepłowody – opinia negatywna
  • Gmina Dobrodzień – opinia pozytywna
  • Gmina Dubienka – opinia pozytywna
  • Gmina Harasiuki – opinia pozytywna
  • Gmina Konarzyny – opinia pozytywna
  • Gmina Morawica – opinia pozytywna
  • Gmina Poddębice – opinia negatywna
  • Gmina Sośno – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz wyniki GUS o stanie bibliotek za rok 2019, a także kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności