Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2020 oraz ustaliła plan pracy na rok 2021.

Ponadto Rada ds. NZB przyjęła stanowisko w odniesieniu do wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego wskazanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz wyraziła pozytywną rekomendację w kwestii ogłoszonego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności