„Polish Libraries” vol. 9 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

„Polish Libraries” vol. 9 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

„Polish Libraries” vol. 9 – najnowszy numer anglojęzycznego czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

„Polish Libraries” to anglojęzyczny, recenzowany rocznik naukowy wydawany przez Bibliotekę Narodową, poświęcony szeroko pojętej tematyce związanej z zasobami bibliotek, archiwów i muzeów – ich historii, gromadzeniu, katalogowaniu, konserwacji, interpretacji, recepcji oraz aspektom socjologicznym i prawnym. Dostępny jest już najnowszy (vol. 9/2021) numer periodyku.

Ubiegły rok okazał się dla rocznika szczególnie udany – dzięki spełnieniu wymaganych wysokich standardów procesu recenzyjnego i redakcyjnego, gwarantujących jakość publikacji, „Polish Libraries” został przyjęty do dwóch czołowych międzynarodowych baz skupiających czasopisma naukowe: Scopus (w trakcie indeksowania, wpisany na listę nowo przyjętych pism) oraz ERIH PLUS. W aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki rocznik został wyróżniony wartością 100 punktów.

Prezentowany numer „Polish Libraires” obejmuje dziewięć artykułów. Otwiera go praca prof. Zdzisława Pietrzyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłego wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, na temat dziejów rękopisu De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Artykuł Adama Szczepańca z Biblioteki Jagiellońskiej dotyczy nieznanego szerzej sztambucha Adama von Gruttschreibera i wykorzystania go jako źródła poznania historii Śląska XVI i XVII wieku. Agata Pietrzak, kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych BN, przedstawia katalog rysunków należących do Stanisława Kostki Potockiego i jego znaczenie dla dziejów kolekcjonerstwa, a prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego,  w swoim bogato ilustrowanym artykule omawia przemiany gmachu Biblioteki Polskiej w Paryżu z perspektywy historii architektury.

W dalszej części rocznika Marlena Sęczek z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przedstawia biografię Jakuba Goldszmita, emigranta do USA, stryja Janusza Korczaka, a dr Monika Szabłowska-Zaremba z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygląda się fotografii prasowej jako źródłu narracji o społeczności żydowskiej w okresie międzywojennym. Prof. Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, w swoim artykule omawia znaczenie publikacji amerykańskiej psycholog Jean Twenge dla badań nad kulturą czytelniczą młodzieży, prof. Katarzyna Tałuć z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego natomiast analizuje korespondencję patrologa i koptologa ks. prof. Wincentego Myszora z rozmaitymi instytucjami kultury i nauki zachowaną w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Numer zamyka artykuł dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego na temat zasad gromadzenia zbiorów przez Narodową Książnicę.

Pełna wersja elektroniczna bieżącego numeru „Polish Libraries” oraz wszystkie wydania archiwalne są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej pisma. Egzemplarze drukowane można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej BN lub na miejscu w siedzibie Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności