Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki

Biblioteka Narodowa przygotowała bezpłatny film szkoleniowy: Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki.

W trakcie wykładu omówiono zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki. W kolejnych częściach wystąpienia zaprezentowano przykłady deskryptorów przedmiotowych z omawianej dziedziny, zwrócono uwagę na rozwój jakościowo-ilościowy bazy deskryptorowej, jak również ukazano możliwości wykorzystania deskryptorów w katalogowaniu publikacji interdyscyplinarnych (z pogranicza pedagogiki oraz innych dziedzin). Ważną częścią wykładu jest prezentacja wybranych opisów bibliograficznych pod kątem doboru właściwych deskryptorów. Szczegółowej analizie poddano publikacje naukowe, popularnonaukowe, informacyjne, promocyjne, literaturę faktu, publicystykę, poradniki i przewodniki. Uwzględniając specyfikę dziedzinową znaczną część szkolenia poświęcono schematom katalogowania publikacji dydaktycznych oraz fachowych. 

Wykład prowadzi dr Piotr Konieczny z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej.

Dr Piotr Konieczny – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, socjolog, kulturoznawca, latynoamerykanista. Kustosz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Od 2018 roku bibliotekarz dziedzinowy w zakresie pedagogiki. Od 2021 roku redaktor naczelny "Urzędowego Wykazu Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Film i prezentacja są dostępne na stronie przepisy.bn.org.pl.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności