Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem Deskryptorów BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem Deskryptorów BN

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach – 7 oraz 14 października 2022 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00), jego celem jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu ekonomii.

Podczas zajęć omówione zostanie stosowanie deskryptorów ujęciowych: gospodarka, ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing, praca, kariera, pieniądze, konstrukcja i stosowanie deskryptorów przedmiotowych oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów (przykłady rekordów bibliograficznych z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów).

Kurs adresowany jest do katalogerów oraz bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu ekonomii, a także wszystkich zainteresowanych wyszukiwaniem publikacji z zakresu ekonomii.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

Łukasz Własiuk – kataloguje publikacje z zakresu ekonomii i zarządzania w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Obrycka – opracowuje publikacje z zakresu ekonomii i zarządzania w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, redaktorką merytoryczną około 100 publikacji naukowych i fachowych.

Beata Wieczorkowska – kataloguje publikacje z zakresu ekonomii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Jest redaktorką Bibliografii Zawartości czasopism. Ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Czas trwania: 10.00 – 17.00 (1 dzień)

Cena szkolenia: 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kontakt:

tel. (22) 608 26 31

e-mail: szkolenia@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności