Serwis Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Serwis Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN)

Serwis Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN)

Biblioteka Narodowa uruchomiła serwis Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN), dostępny pod adresem dbn.bn.org.pl. Serwis umożliwia przeszukiwanie pełnej bazy danych Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN) oraz kartoteki haseł wzorcowych Medical Subject Headings (MeSH-Pol).

Z poziomu strony głównej można zarówno wyszukać dowolną frazę, jak i przejść do przeglądania całej bazy. W obu wypadkach otrzymane wyniki można zawężać za pomocą filtrów fasetowych.

W serwisie można również wyświetlić informacje na temat pojedynczego deskryptora lub hasła wzorcowego. Informacje te pochodzą z rekordu wzorcowego danego deskryptora lub hasła wzorcowego, a także – co jest funkcją eksperymentalną – z serwisu Wikidane.

W widoku pojedynczego deskryptora lub hasła wzorcowego można także wyświetlać wizualizację powiązań tego deskryptora lub hasła wzorcowego z innymi deskryptorami lub hasłami wzorcowymi w bazie.

Funkcją eksperymentalną jest także wyświetlanie danych statystycznych dotyczących wydań i tematyki publikacji związanych z danym deskryptorem lub hasłem wzorcowym.

Zasoby serwisu Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN) pokrywają się z zasobami dostępnymi w serwisie data.bn.org.pl udostępniającym API (interfejs programistyczny) i zrzuty baz danych (w zakresie rekordów wzorcowych DBN i rekordów wzorcowych MeSH-Pol).

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności