Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państw

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 17 stycznia 2023 roku, o godzinie 14:00 dr hab. Markus Eberharter z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej w Warszawie.

Referat jest kontynuacją podjętego już tematu wystaw książek i archiwaliów niemieckich, organizowanych przez Urząd ds. Propagandy w dystrykcie warszawskim w celu legitymizowania okupacji niemieckiej. Pracownicy Urzędu systematycznie przeszukiwali polskie zbiory archiwalne i biblioteczne, wyławiając odpowiednie dla celów propagandowych pozycje. Na podstawie materiałów zachowanych w Archiwum BUW z okresu 1939-1945 referat prześledzi procesy tych poszukiwań oraz postara się o identyfikację niektórych pozycji, które zostały na potrzeby wspomnianych wystaw wyłączone z pierwotnych kolekcji.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury