Listy Davida d’Angers do Alfreda de Vigny’ego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Listy Davida d’Angers do Alfreda de Vigny’ego

Listy Davida d’Angers do Alfreda de Vigny’ego

Biblioteka Narodowa wzbogaciła się ostatnio o trzy wielce interesujące listy francuskiego rzeźbiarza Davida d’Angers (1788–1856) do francuskiego poety Alfreda de Vigny’ego (1797–1863). Listy te, podobnie jak sześć listów Adama Mickiewicza do de Vigny’ego oraz  liczne inne obiekty, są darem dla Biblioteki Narodowej Krystyny Piórkowskiej, która wcześniej zakupiła je na aukcjach antykwarycznych.

Listy pochodzą z różnych lat, jeden z nich związany jest pośrednio z Mickiewiczem, dwa pozostałe odnoszą się bezpośrednio do życia na emigracji naszego wieszcza narodowego i do jego twórczości.

W pierwszym chronologicznie liście, z 26 grudnia 1829 roku, rzeźbiarz proponuje de Vigny’emu przekazanie jego utworów Johannowi W. Goethemu przy okazji własnej przesyłki do Weimaru. List ten przypomina o uroczystościach osiemdziesięciolecia Goethego w sierpniu tegoż roku w Weimarze, w których David d’Angers i Mickiewicz brali udział. Wtedy to zawiązała  się ich przyjaźń, a rzeźbiarz rozpoczął prace nad portretem wieszcza (popiersie i medalion), które zakończył w 1832 roku.

Drugi list, z 9 marca 1837 roku, stanowi dowód na powszechnie znany fakt o zapoznaniu Mickiewicza z de Vignym przez Davida d’Angers i o możliwych datach ich pierwszego spotkania. Kronika życia i twórczości Mickiewicza powołuje się na ten list (podając hipotetyczne daty 9 lub 16 marca) ogłoszony we Francji już w 1912 roku. Jest on swojego rodzaju początkiem kontaktów Mickiewicza z de Vignym, także epistolarnym, w sprawie starań o wystawienie francuskojęzycznego dramatu Mickiewicza Konfederaci barscy i nieudanych prób zainteresowania tym tekstem dyrektora paryskiego teatru Porte-Saint-Martin. List Davida d’Angers interesująco koresponduje ze wspomnianymi wyżej sześcioma listami Mickiewicza do de Vigny’ego z okresu 15 marca–30 lipca 1837 roku i wespół z nimi uściśla ustalenia Kroniki życia i twórczości Mickiewicza.

Nie odnaleziono wzmianek o trzecim liście, z 22 lipca 1839 roku, prawdopodobnie dotychczas niepublikowanym. Jest on odpowiedzią na znany list z 21 lipca tegoż roku de Vigny’ego do Davida d’Angers, w którym poeta, zatroskany o Mickiewicza, prosi rzeźbiarza o wiadomości o nim. List de Vigny’ego, ogłoszony we Francji już w 1890 roku, zamieszczony w Kronice życia i twórczości Mickiewicza, opatrzony jest notą na podstawie Żywota Adama Mickiewicza Władysława Mickiewicza, twierdzącego, że jest on opatrzony złą datą i powinien pochodzić z 1837 roku. List Davida d’Angers przeczy temu twierdzeniu. Rzeźbiarz uspakaja poetę, że popadnięcie w obłęd żony Mickiewicza (w listopadzie 1838 roku), z powodu którego musiał on niezwłocznie przyjechać ze Szwajcarii do Paryża, minęło i Mickiewicz powrócił do Szwajcarii (poeta z żoną Celiną oraz dziećmi przybyli do Lozanny 17 czerwca 1839 roku). Przy okazji rzeźbiarz pisze: „Les sentiments géniaux, que vous exprimez en faveur de ce grand poète ne m’étonnent pas de votre part, vous, qui unissez à un Génie sublime un coeur si plein de nobles sentiments” (Nie zdumiewają mnie wzniosłe uczucia, jakie wyraża Pan na cześć tego wielkiego poety, Pan, który łączy w swoim nadzwyczajnym geniuszu serce tak pełne szlachetnych uczuć).

Listy Davida d’Angers do Alfreda de Vigny’ego w polona.pl.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu