16 tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej dostępny w księgarni BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

16 tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej dostępny w księgarni BN

16 tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej dostępny w księgarni BN

Biblioteka Narodowa od dziesięcioleci stara się o pozyskiwanie materiałów źródłowych do historii Polski i jej życia intelektualnego. Materiały rękopiśmienne w zbiorach BN obejmują zabytki piśmiennictwa polskiego, archiwa rodzinne, spuścizny znaczących w historii kultury polskiej humanistów i pisarzy. Ponad trzy czwarte zbiorów rękopiśmiennych BN stanowią rękopisy z XIX i XX wieku, wśród których znajdują się rękopisy literackie: od autografów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida, poprzez dzieła Aleksandra Fredry, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Stefana Żeromskiego po rękopisy między innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Hanny Nałkowskiej, Jerzego Ficowskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza czy filozofa Leszka Kołakowskiego.

Polskie życie intelektualne i literackie XIX i XX wieku kreśliło różne meandry, których historia jest wciąż odkrywana i opisywana. Nie do pominięcia w tej historii pozostają archiwa rodzinne i spuścizny rękopiśmienne osób cokolwiek zapomnianych, żyjących i tworzących w konstelacjach, bez których o ileż uboższy pozostawałby pejzaż literatury polskiej.

Taka też była idea, pochodząca jeszcze z lat osiemdziesiątych XX wieku, zebrania w jednym tomie rękopisów podobnych osób. Tom XVI, który się właśnie ukazał, otwiera opis archiwum działaczki społecznej i popularyzatorki sztuki Anieli Samotyhowej (1876–1966). Na uwagę zasługują towarzyszące temu archiwum fragmenty spuścizny Edwarda Abramowskiego (1868–1918), psychologa i teoretyka spółdzielczości. Dużą częścią katalogu są materiały dotyczące Ferdynanda Hoesicka (1867–1941), słynnego w swoim czasie księgarza i wydawcy, prozaika i biografa. Odnajdujemy tu związki Hoesicka z bohemą artystyczną tamtych czasów, między innymi ze Stanisławem i Dagny Przybyszewskimi. Podobnej wielkości zbiór stanowi spuścizna poczytnego w latach międzywojennych powieściopisarza, poety, krytyka teatralnego Juliana Wołoszynowskiego (1898–1977). Towarzyszy jej fragment archiwum rodzinnego oraz materiały związane z drugą żoną pisarza, aktorką Marią Dulębą (1881–1959). W obu częściach znajdują się interesujące materiały do historii teatru polskiego. Dużym zespołem jest archiwum pasjonata bibliografii literackiej i biografa Piotra Grzegorczyka (1894–1968), część rękopiśmienna rozległego archiwum mistrza sztuki drukarskiej Samuela Tyszkiewicza (1889–1954) oraz spuścizna zapomnianej od dziesięcioleci pisarki Haliny Marii Dąbrowolskiej (1902–1962), gdzie znajdują się materiały związane z bliską jej Zofią Nałkowską oraz z Karolem Irzykowskim.

Mniejsze zespoły rękopisów włączone do tego tomu to czasami fragmenty większych całości, których części już wcześniej były opracowane. Spuściznę pisarza Wacława Sieroszewskiego (1858–1945), opisaną w tomie V Katalogu Rękopisów BN uzupełniają woluminy przedstawione w niniejszym tomie. Bogatą korespondencję poetki Zuzanny Rabskiej (1888–1960) i jej rodziców, uwzględnioną w tomie IV Katalogu Rękopisów BN, uzupełnia korespondencja i materiały z archiwum rodziny pisarki.

Kolejne mniejsze zespoły to: rękopisy utworów prozatorskich Ignacego Dąbrowskiego (1869–1932), materiały do prac krytyka literackiego Andrzeja Stawara (właśc. Edwarda Janusa 1900–1961), materiały do działalności i twórczości historyka literatury i bibliofila Stefana Rygla (1887–1945), fragmenty spuścizny historyka literatury polskiej Tadeusza Piniego (1872–1937) i jego córek Wandy i Jadwigi. Tom zamykają opisy fragmentu archiwum Polskiej Akademii Literatury, która w latach 1934–1939 użytkowała wspólnie z Biblioteką Narodową Pałac Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

W korzystaniu z katalogu pomaga indeks łączący wszystkie nazwy własne występujące w tym tomie.

16 tom Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej jest dostępny w księgarni internetowej  oraz w księgarni Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie w godzinach 12:00-18:00

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu