Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Zdecydowaną większość zasobów Biblioteki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie stanowią druki muzyczne (ponad 54 tys. jednostek) oraz książki - głównie o tematyce związanej z historią i teorią muzyki (ponad 16 tys. egzemplarzy). Obszerny zbiór tworzą również materiały audiowizualne obejmujące m.in. płyty winylowe (ponad 7 tys.), nagrania CD (blisko 7 tys.) i DVD (ok. 400).

Do najcenniejszych zabytków zgromadzonych w Bibliotece AMKP należą materiały nutowe, w tym egzemplarze datowane na wiek XVI: rękopis Neue deutsche weitliche Lieder Valentinusa Haussmannusa oraz druk muzyczny Liber Missarum quatuor et quinque vocum Orlanda di Lasso. Pośród najstarszych archiwaliów w zbiorach Biblioteki znajdują się także: starodruk Dictionnaire De Musique J. J. Rousseau (wydany w Paryżu w 1768 r.), podręcznik kompozycji Cours de composition musicale ou Traité complet et raisonné d'harmonie pratique… A. Reichy [1816] oraz ciekawostka: starodruk z początku XVIII w. pt. Wiara prawosławna... autorstwa Jana Alojzego Kuleszy (Wilno, 1704). Ponadto Biblioteka AMKP posiada ok. 30 pierwodruków utworów F. Chopina (wydanych jeszcze za życia kompozytora nakładem wydawnictw Breitkopf & Härtel oraz Kistner), archiwalne wydania dzieł S. Moniuszki (wydane nakładem Józefa Zawadzkiego w Wilnie oraz nakładem G. Sennewalda i wydawnictwa Gebethner & Wolff w Warszawie), utworów M. K. Ogińskiego, czy J. Zarębskiego. Oprócz dzieł polskich kompozytorów na uwagę zasługują także następujące archiwalne egzemplarze (niektóre to najprawdopodobniej pierwodruki): Der Messias [1809] G. F. Haendla, Grand Quintetto per due Violini, due Viole e Violoncello [1796] i in. utwory kameralne L. van Beethovena, Die Worte des Erloesers am Kreuze [1801] oraz wyciąg fortepianowy oratorium Die Schöpfung [1809] J. Haydna (oprac. A. E. Müller), wyciąg fortepianowy Die erste Walpurgisnacht. Ballade für Chor und Orchester gedichtet von Goethe op. 60 F. Mendelssohna-Bartholdy'ego. Ponadto: Die Entführung aus dem Serail, Oper in drei Akten [1812] oraz Cosi fan tutte. Dramma giocosso in due atti [1810] W. A. Mozarta.

Można przyjąć, że historia Biblioteki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie rozpoczyna się wraz z początkami samej uczelni. Najpierw, w 1888 roku, powstało Konserwatorium Muzyczne w Krakowie, które mieściło się pierwotnie przy pl. Szczepańskim 3, a następnie – od 1905 roku – w gmachu Teatru Starego. Po II wojnie światowej instytucja otrzymała nazwę Państwowe Konserwatorium Krakowskie, a 1 lutego 1946 roku ustanowiona została Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Początkowo zajęcia odbywały się przy ul. Basztowej 8 i 9. Następnie uczelnia przeniesiona została do budynku przy ul. Warszawskiej 24 (1948), a po trzech latach – do gmachu przy ul. Starowiślnej 3 (wówczas ul. Bohaterów Stalingradu). Dopiero 28 września 1979 roku PWSM przemianowana została w Akademię Muzyczną. W 1998 r nastąpiło przeniesienie Biblioteki Akademii Muzycznej w Krakowie z ul. Starowiślnej do budynku przy ul. św. Tomasza 43. Wkrótce ten właśnie gmach stał się główną siedzibą uczelni i jest nią do dziś. Od 1 stycznia 2021 r. uczelnia nosi nazwę: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu