Zapisy na szkolenie. Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zapisy na szkolenie. Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

cover szkolenia

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 4  grudnia 2023 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00).

Wprowadzenie Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka opisu przedmiotowego zmieniło sposób katalogowania publikacji z zakresu literaturoznawstwa. Prezentowane szkolenie, adresowane do wszystkich bibliotekarzy mających kontakt z tego typu publikacjami, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi opisu przedmiotowego, ale też umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie katalogowania. Składa się ono z części teoretycznej oraz części warsztatowej. W trakcie części teoretycznej zostaną przedstawione informacje dotyczące użycia deskryptora ujęciowego „Literaturoznawstwo” (występującego pojedynczo oraz z innymi deskryptorami ujęciowymi), jak również deskryptorów gatunkowych oraz deskryptorów przedmiotowych, pozwalających na wyrażenie zakresu chronologicznego, geograficznego i tematycznego danej publikacji. W trakcie części warsztatowej uczestnicy szkolenia będą mogli samodzielnie katalogować publikacje z zakresu literaturoznawstwa, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.

Program szkolenia

dr Michał Bandura

 • Opis przedmiotowy publikacji z zakresu literaturoznawstwa w ramach JHP BN a opis z zastosowaniem deskryptorów BN (krótkie wprowadzenie)

dr Anna Osińska

 • Deskryptory ujęciowe
 • Deskryptory gatunkowe

Marta Dudkowska

 • Edycja krytyczna
 • Lektura z opracowaniem
 • Opis przedmiotowy: pola 600, 610, 630, 648

dr Anna Zdanowicz

 • Opis przedmiotowy: pola 650, 651

Warsztaty

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem deskryptorów BN w praktyce.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • dr Michał Bandura (opieka merytoryczna) pracuje jako starszy bibliotekarz w Pracowni Deskryptorów BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor monografii Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji (Kraków, 2017), publikował teksty o polskiej literaturze współczesnej, m.in. w „Twórczości”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim” i kilku książkach zbiorowych, a także na temat bibliotekarstwa – na łamach „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
 • Marta Dudkowska – kataloguje polonika zagraniczne oraz publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa. Absolwentka polonistyki, bohemistyki oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • dr Anna Osińska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej jako bibliotekarz. Kataloguje publikacje z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa.
 • dr Anna Zdanowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kataloguje książki beletrystyczne i z dziedziny literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej; autorka książki Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności oraz wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury i czytelnictwa.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"