Starodruki oficyny w Lubczu (1612–1655) w zbiorach Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Starodruki oficyny w Lubczu (1612–1655) w zbiorach Biblioteki Narodowej

Starodruki oficyny w Lubczy (1612-1655) w zbiorach Biblioteki Narodowej

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 23 maja 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Fryderyk Rozen z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Starodruki oficyny w Lubczu (1612–1655) w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Wśród zbiorów Biblioteki Narodowej znajduje się blisko pięćdziesiąt starodruków wydanych przez radziwiłłowską drukarnię w Lubczu. Istotne, aczkolwiek mniejsze liczebnie kolekcje druków tej oficyny posiadają jedynie Biblioteka Kórnicka, Biblioteka Wróblewskich i Ossolineum. Tym samym zasób Biblioteki Narodowej stanowi istotną bazę źródłową do badań nad oficyną, której produkcja wydawnicza należy obecnie do rzadkości i unikatów bibliograficznych. Skatalogowanie starych druków lubczańskich w Bibliotece Narodowej wykazało, iż część z nich pozostawała nieznana polskiej i zagranicznej literaturze bibliograficznej. Wielu tytułów nie uwzględniała Bibliografia polska Estreicherów (np. Jan Zygrowski Pociecha rodzicom…, Józef Domaniewski Proverbiorvm Salomonis, Bieniasz Budny Apophtegmata). Inne tytuły były często opisane w sposób niepełny, co zazwyczaj wynikało z braku dostępu do egzemplarzy. Późniejsze opracowania nie wypełniają wszystkich luk w bibliografii staropolskiej. Dostarczają bowiem dane bibliograficzne jedynie części dorobku radziwiłłowskich typografów. Zaprezentowane w referacie wyniki prac katalogowych dotyczyć będą czterech zagadnień: 1. Ogólna charakterystyka druków lubczańskich w Bibliotece Narodowej na tle innych zbiorów krajowych i zagranicznych; 2. Szczegółowe omówienie unikatów i rzadkości nieposiadających dotychczas precyzyjnego opisu bibliograficznego; 3. Uzupełnienia do historii oficyny wynikające z nowych ustaleń; 4. Perspektywa ujawnienia lubczańskich anonimów typograficznych na podstawie znajomości edycji z podanym adresem wydawniczym.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury