Wystawa książek Dziedzictwo niemieckie w Warszawie w 1942 r. w świetle dokumentów Urzędu ds. Propagandy oraz dyrekcji BP w Warszawie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wystawa książek Dziedzictwo niemieckie w Warszawie w 1942 r. w świetle dokumentów Urzędu ds. Propagandy oraz dyrekcji BP w Warszawie

Wystawa książek Dziedzictwo niemieckie w Warszawie  w 1942 r. w świetle dokumentów Urzędu ds. Propagandy oraz dyrekcji BP w Warszawie

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 30 maja 2023 roku, o godzinie 14:00 dr hab. Markus Eberharter z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Wystawa książek Dziedzictwo niemieckie w Warszawie (Deutsches Erbe in Warschau) w 1942 r. w świetle dokumentów Urzędu ds. Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej w Warszawie.

Referat stanowi kontynuację podjętego już tematu wystaw książek i archiwaliów niemieckich, organizowanych przez Urząd ds. Propagandy w dystrykcie warszawskim w celu legitymizowania okupacji niemieckiej. Pracownicy Urzędu systematycznie przeszukiwali polskie zbiory archiwalne i biblioteczne, wyławiając odpowiednie dla celów propagandowych pozycje. Na podstawie materiałów z okresu okupacji zachowanych w Archiwach BN i BUW odnośnie wystawy z 1942 r. pt. „Deutsches Erbe in Warschau” referat prześledzi procesy tych poszukiwań oraz postara się o identyfikację niektórych pozycji, które zostały na potrzeby tej wystawy wypożyczone z oddziałów I i II jak i ze zbiorów specjalnych Biblioteki Państwowej w Warszawie.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury