Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym

Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 20 czerwca 2023 roku, o godzinie 14:00 dr hab. Martyna Deszczyńska z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym.

Omówione losy i charakter nieznanej dotąd badaczom biblioteki Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, czyli w latach 1815–1830. Rada Stanu, jako jeden z najważniejszych organów administracji centralnej o charakterze opiniodawczo-doradczym, musiała bazować na określonym zapleczu biblioteczno-intelektualnym, np. w przygotowaniu projektów ustaw. W referacie zostaną przedstawione materiały źródłowe z archiwów, w tym fragment zachowanego spisu księgozbioru.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury