Przewaga systemu wyszukiwania opartego na RDA – badania w Korei Płd. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Przewaga systemu wyszukiwania opartego na RDA – badania w Korei Płd.

W ramach trwających już ponad 5 lat przygotowań do wdrożenia nowego standardu katalogowania w Korei Południowej, zbadano system wyszukiwania informacji bibliograficznej oparty na RDA – z punktu widzenia użytkownika.

Na potrzeby badania zbudowano pilotażowy system wyszukiwania i udostępniania informacji z bazą danych zawierającą koreańskie rekordy bibliograficzne sporządzone w standardzie RDA oraz zgodne z modelami FRBR i FRAD dla danych bibliograficznych i wzorcowych. Uczestnikom przydzielono określone zadania wyszukiwawcze, porównując wyniki z dwoma sieciowymi systemami bazującymi na innych zasadach katalogowania. W efekcie wykazano, że bazujący na opisach RDA system wyszukiwawczy był oceniany w bardziej pozytywny od pozostałych sposób w większości analizowanych aspektów.

Więcej o przeprowadzonym badaniu na blogu Biblioteki Narodowej BABIN 2.0

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności