Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej

Źródła do dziejów dawnych księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów


Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 10 października 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Stolarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi referat: Źródła do dziejów dawnych księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej.

Cel wystąpienia stanowi omówienie źródeł do dziejów dawnych księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej. Przedstawione zostaną podstawowe źródło archiwalne pisane: inwentarze (katalogi) biblioteczne bibliotek klasztornych z XVII, XVIII i początków XIX w., kroniki klasztorne, w których odnotowywano także zakupy nowości książkowych, a także zachowane egzemplarze starodruków, które stanowią bardzo ważne źródło i to zarówno pisane, jak i materialne, dla badań bibliologicznych. 

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności