Sonia Wronkowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Muzycznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sonia Wronkowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Muzycznych

Sonia Wronkowska kierownikiem Zakładu Zbiorów Muzycznych

Sonia Wronkowska jest absolwentką muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała również informatykę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Swoje kompetencje uzupełniała w ramach kursów cyfrowej humanistyki na Uniwersytecie w Paderborn.

Pracę w Bibliotece Narodowej rozpoczęła w 2013 roku na stanowisku młodszego bibliotekarza w Zakładzie Zbiorów Muzycznych. W latach 2017–2019 pełniła funkcję kierownika Pracowni Rozwoju Polony (Zakład Zbiorów Cyfrowych), następnie kierownika Pracowni Systemów IT (Zakład Technologii Informatycznych), a w 2020 roku objęła stanowisko pełnomocnika Dyrektora BN ds. rozwoju. Przez kilka lat działała jako product leader (lider produktu) biblioteki cyfrowej Polona.pl, odpowiadając za jej projektowanie, rozwój, wdrożenia kolejnych wersji i utrzymanie. Brała udział w przygotowaniu i realizacji najważniejszych projektów informatycznych i digitalizacyjnych BN, inicjuje i koordynuje współpracę technologiczną z zewnętrznymi podmiotami. W latach 2020–2023, w ramach partnerstwa między bibliotekami narodowymi Polski i Norwegii, pełniła funkcje kierownika projektu i lidera zespołu deweloperskiego w projekcie modernizacji procesów zarządzania zbiorami cyfrowymi w Bibliotece Narodowej Norwegii.

Jest zaangażowana w prace merytoryczne, organizacyjne i strategiczne RISM (Répertoire International des Sources Musicales): w latach 2018–2022 roku była członkinią komitetu koordynacyjnego, od 2020 roku jako przedstawicielka IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) zasiada w komitecie wykonawczym RISM. Organizowała szkolenia RISM w Bibliotece Narodowej oraz udzielała wsparcia merytorycznego i technicznego polskim instytucjom i badaczom w ramach działalności Polskiego Centrum RISM.

Reprezentowała BN w pracach międzynarodowych społeczności: IIIF (International Image Interoperability Framework), AI4LAM (Artificial Intelligence for Libraries, Archives and Museums), IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), MEI (Music Encoding Initiative), SIMSSA (Single Interface for Music Score Searching and Analysis). Wygłosiła wiele referatów na konferencjach muzykologicznych, edytorskich, bibliotekarskich i technologicznych w kraju i za granicą.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół kultury muzycznej XVIII wieku, źródłoznawstwa i edytorstwa muzycznego oraz cyfrowej humanistyki. Jest autorką publikacji naukowych, m.in.: artykułów The manuscripts of Józef Elsner’s musical works preserved from the pre-war collections of the National Library: description, history and significance (Polish Libraries 2015), Newly discovered works for viola da gamba by Carl Friedrich Abel: the Maltzan Collection (Early Music 2018); jedenastu woluminów edycji muzyki dawnej (Sanctimonialis Autem Femina – Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie, Sandomierz 2012 oraz seria Maltzan Sammlung, Heidelberg 2016), jak również recenzji muzycznych i artykułów popularyzatorskich. Brała udział w międzynarodowych projektach naukowych w dziedzinie muzykologii i cyfrowej humanistyki. Prowadziła zajęcia dla studentów w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015–2016) oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (2017–2018). W latach 2016–2023 była kuratorką programu muzyki dawnej warszawskiego festiwalu Nowe Epifanie.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: wydarzenie

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego