Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gromadzi zbiory (książki, czasopisma, zbiory specjalne) z zakresu wielu dziedzin: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, biomechanika, biochemia, fizjologia, higiena i wychowanie zdrowotne, rehabilitacja ruchowa, kosmetologia, terapia zajęciowa, medycyna sportu, rekreacja i turystyka, krajoznawstwo, odnowa biologiczna, ekologia, wychowania fizycznego, turystyki, a także historia, socjologia, pedagogika, medycyna, psychologia i ekonomika w odniesieniu do sportu. Zbiory Biblioteki liczą ponad 100 tys. woluminów książek i czasopism. Szczególnie cenny zasób stanowi unikatowy zbiór blisko 1400 książek z przełomu XIX i XX wieku, należący wcześniej do Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece AWF w Krakowie) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa przeprowadziła dla pracowników Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz współuczestniczyła w procesie wdrożenia nowego systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: alma

Aktualności