Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża”

Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża” (Muzeum Narodowe w Warszawie, 2 V 1945–28 I 1946)
Fragment ruin gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. 1945

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 16 stycznia 2024 roku, o godzinie 14:00 dr Jacek Kordel z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża” (Muzeum Narodowe w Warszawie, 2 V 1945 – 28 I 1946).

Od maja 1945 r. do stycznia 1946 w. w stołecznym Muzeum Narodowym prezentowano wystawę Warszawa oskarża, przedstawiającą dzieje systematycznego niszczenia polskich dóbr kultury w dobie II wojny światowej. Wśród eksponatów znalazły się zabytki architektury i sztuki, obiekty muzealne, akta i dokumenty archiwalne, a także książki i rękopisy biblioteczne. Cel wystąpienia, którego podstawę stanowią akta zgromadzone w archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, stanowi odtworzenie dyskusji towarzyszących przygotowaniu wystawy oraz przyjrzenie się, w jaki sposób w ledwie kilka tygodni po zakończeniu działań wojennych opowiadano o wojennych losach instytucji kultury i jej zabytków, przede wszystkim zaś bibliotek i pamiątek polskiego i europejskiego piśmiennictwa.  

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – harmonogram.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności