Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Od 5 marca 2024 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej” – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.
Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams.

5 marca 2024
dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Traktaty, pisma polityczne, zbiory praw, statuty, konstytucje sejmowe w bibliotekach klasztornych z terenów obecnej Polski Środkowej w świetle inwentarzy i katalogów bibliotecznych z XVII–XIX w.

12 marca 2024
dr Krzysztof Soliński          

Polonika XVI–XVIII wieku w Biblioteca Vallicelliana w Rzymie

19 marca  2024
prof. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   

Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin–Boston 2021 . Część II: Etyka informacyjna

26 marca 2024
Michał Balogh, Uniwersytet Warszawski

Korespondencja Pierre’a Parandiera jako (nie)znane źródło do dziejów przedinsurekcyjnych

9 kwietna 2024
dr Joanna Orzeł, Uniwersytet Łódzki

Skarbiec rozmaitych scjencji. Edycja sylwy szlacheckiej z 1759 r.

16 kwietnia 2024
Natalia Nowińska

Gdzie papier wygrywa z ekranem. Narracje graficzne w bibliotekach medialnych

23 kwietnia 2024       
dr Mikołaj Banaszkiewicz

Bohdan Kutyłowski, prasa polska i trzy Rosje

7 maja 2024
dr Maria M. Przeciszewska

Recenzja pracy zbiorowej  Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics. 19th to Early 20th Century, ed. by  Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina, and Brigita Speičytė, Leiden–Boston 2021

14 maja 2024
dr hab. Markus Eberharter

Księgozbiór Aleksandra Brücknera. Wstępne rozpoznanie i perspektywy badawcze

21 maja 2024
Mateusz Melski

Archiwum Krzysztofa Komedy. Prezentacja nowego katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej

28 maja 2024
dr hab. Martyna Deszczyńska

Książki-syntezy w dyskusji nad dziełem naukowym schyłku oświecenia i w I poł. XIX w.

4 czerwca 2024
dr Tomasz Szwaciński

Historia Państwowej Publicznej Naukowo-Technicznej Biblioteki Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku oraz przechowywane w jej zasobie polonika

11 czerwca 2024
dr Jacek Kordel

Biblioteka Załuskich w świetle osiemnastowiecznych opinii

18 czerwca 2024
dr Krzysztof Kossarzecki

Związki Sobieskich z Załuskimi. Próba naświetlenia motywów decyzji księżnej Marii Karoliny de Bouillon przekazania księgozbioru Sobieskich Załuskim

 

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej
  • Data seminarium

Regulamin
Klauzula informacyjna

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury