Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Logo BN

W dniu 1 marca 2024 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Czarnocin – opinia negatywna
  • Gmina Nawojowa – opinia negatywna
  • Gmina Sośnicowice – opinia negatywna

KRB przyjęła stanowisko dotyczące prośby Biblioteki Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz rekomendację dotyczącą wniosku Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej w sprawie oceny w zakresie spełnienia wymogów i kryteriów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto Rada wysłuchała informacji o postępach NPRCz 2.0. na lata 2021–2025 i sytuacji bibliotek na Ukrainie oraz przeprowadziła dyskusję o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury