Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Na początku lipca 2024 roku Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawarły umowę przewidującą pracę we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca książnic umożliwi współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), co znacznie przyspieszy pracę biblioteki. W wyniku implementacji w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM wzbogaceniu ulegnie wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, obejmująca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej–Centrum Wiedzy w Bolesławcu, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie, Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, bibliotek Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i Europejskiego Centrum Solidarności oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie katalog obejmuje prawie 47 milionów jednostek przechowywanych w połączonych w sieci bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników Internetu.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie liczą 850 tysięcy woluminów książek i 193 tysiące woluminów czasopism oraz ponad 64 tysiące jednostek zbiorów specjalnych. Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, co pozwala na korzystanie z niego nie tylko przez społeczność akademicką, ale również ogół mieszkańców regionu. Na zbiory te składają się publikacje z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych, weterynaryjnych, matematycznych, informatycznych i technicznych, a także prace dotyczące sztuk plastycznych i muzycznych. Szczególnie starannie kompletowane są publikacje dotyczące regionu Warmii i Mazur oraz Prus.

Biblioteka Uniwersytecka UWM posiada unikatową kolekcję zbiorów specjalnych, w tym starodruków. W zbiorach Biblioteki UWM znajduje się 149 druków (pochodzących z XVI, XVII, XVIII i początku XIX wieku) z prawie wszystkich ówczesnych dziedzin wiedzy.

Zgodnie z podpisaną umową Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i deduplikacji rekordów.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: alma

Aktualności