Ossolineum i Biblioteka PAU/PAN pozytywnie zaopiniowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ossolineum i Biblioteka PAU/PAN pozytywnie zaopiniowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB). Zebrani pozytywnie zaopiniowali wnioski o włączenie do NZB części zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Ponadto Rada powołała zespół roboczy ds. rozpatrzenia wniosku Towarzystwa Naukowego Płockiego o włączenie części jego zbiorów do NZB.

 W skład zespołu weszli:

  • prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, Zakład Starych Druków Biblioteki Narodowej;
  • dr Mariusz Dworsatschek, wicedyrektor ds. bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady ds. NZB;
  • Grażyna Federowicz, kierownik Zespołu Zadaniowego Korpus Publikacji Polskich Biblioteki Narodowej;
  • dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Rady ds. NZB, (przewodniczący);
  • Agata Pietrzak, kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej;
  • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, zastępca przewodniczącego Rady ds. NZB;
  • Monika Rynkowska, Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej (sekretarz).
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

czytaj więcej o Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych

czytaj więcej o Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych