Archiwum Olgierda Budrewicza w Bibliotece Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum Olgierda Budrewicza w Bibliotece Narodowej

Archiwum zawiera przede wszystkim rękopisy, a także maszynopisy i wydruki komputerowe książek, artykułów i felietonów autora popularnych Sag warszawskich oraz Równoleżnika zero. Mamy tu takie teksty, jak: Myszkowanie w stogu siana, Na polskich atolach, Dziewiąta fala. Nasi nowi emigranci w Ameryce, Rody warszawskie czy Polska dla początkujących. Znajdziemy tu także wycinki prasowe z czasopism, w których Budrewicz pracował bądź z którymi współpracował, a więc z „Przekroju”, „Perspektyw”, „Przeglądu Kulturalnego” czy „Stolicy”, gdzie publikował felietony z cyklu Warszawskie widzimisię. Wiele z tych tekstów weszło w skład cenionych przez czytelników i krytykę książek: Baedekera warszawskiego, Słownika warszawskiego, a także Podróży do czterech rogów świata czy Na Syberii cieplej. O tym z jak żywym odbiorem spotykały się jego reportaże, artykuły i książki znakomicie świadczą gromadzone przez autora przez lata listy od czytelników, wysyłane pod adresy wszystkich gazet i czasopism, w których drukował, a także recenzje prasowe, wreszcie dyplomy i odznaczenia.

O warsztacie dziennikarskim Olgierda Budrewicza duże pojęcie dają nie tylko rękopisy i maszynopisy jego książek, ale również notesy z zapiskami z podróży, luźne kartki, na których kreślił na gorąco spostrzeżenia, uwagi i refleksje. Budrewicz nie tylko pisał, ale również fotografował, czego dowodem są liczne zdjęcia z wędrówek po Europie, Afryce, a zwłaszcza Ameryce Południowej. Archiwum obejmuje również zdjęcia rodzinne i osobiste reportera. O tym, że jest to archiwum podróżnika świadczą liczne pamiątki przywożone z całego świata, skrzętnie przechowywane bilety lotnicze, przywieszki do bagaży, rachunki hotelowe, wreszcie mapy, przewodniki turystyczne, foldery z wszystkich kontynentów – zgodnie z tytułem jednej z książek Budrewicza: Byłem wszędzie. A że w tym stwierdzeniu nie ma najmniejszej przesady, dowodzi spis peregrynacji, sporządzony na kilku kartkach przez samego reportera pod koniec życia. Wynika z niego, że w latach 1956–2007 odbył on wojaże po 113 państwach a także 24 krajach – jak sam to określił – „zależnych, ale odrębnych”, takich jak: Alaska, Hawaje, Galapagos, Puerto Rico, Gibraltar, Okinawa. Ze spisem tym znakomicie koresponduje konspekt książki Moja encyklopedia podróży, ze szczegółowym spisem haseł obejmujących m.in. środki lokomocji, akcesoria podróżne, pojęcia geograficzne, najsłynniejsze atrakcje turystyczne.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności