Pierwsza monografia opraw haftowanych
i tekstylnych XVI-XIX w. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pierwsza monografia opraw haftowanych
i tekstylnych XVI-XIX w.

Biblioteka Narodowa i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wspólnie opublikowały 2-tomowe opracowanie Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX wieku w zbiorach polskich autorstwa dr. Jacka Tomaszewskiego. Publikacja jest rezultatem naukowego projektu badawczego dotyczącego historii tekstylnych opraw książkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków dekorowanych haftem, i jest pierwszą próbą wszechstronnego przedstawienia tego zagadnienia. Autor, znawca artystycznych opraw, wybitny przedstawiciel polskiej tegumentologii, wprowadza w tematykę historycznej oprawy książkowej, wykorzystując swoją rozległą wiedzę z zakresu metod badawczych historii sztuki i rzemiosła artystycznego, bibliologii, archiwistyki, ale również orientację obejmującą specjalistyczne techniki i zagadnienia technologii ozdobnych opraw. 

Tom pierwszy obejmuje omówienie opraw haftowanych tekstylnych w podziale na zastosowany materiał do pokrycia okładek i ich dekorację. Tom drugi zawiera katalog 109 opraw haftowanych, ułożony w porządku chronologicznym.

Ta bogato udokumentowana, ilustrowana publikacja stanowi cenne uzupełnienie wiedzy na temat znaczenia, jakie unikatowa forma dekoracji miała dla dawnej książki w Polsce i jak funkcjonowała w epoce, w której powstała. 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

czytaj więcej o Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

Aleksander Rudziński z ZKD obronił doktorat

czytaj więcej o Aleksander Rudziński z ZKD obronił doktorat