Zaproszenie do udziału w badaniu ENUMERATE dot. statystyki digitalizacji - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w badaniu ENUMERATE dot. statystyki digitalizacji

Data publikacji:

Komisja Europejska w lutym 2011 r. powołała trzyletni projekt ENUMERATE dotyczący badań statystycznych działań digitalizacyjnych. Biblioteka Narodowa jest narodowym koordynatorem tego programu. Badanie jest organizowane przez finansowany ze środków UE zespół, skupiający instytucje działające w obszarze cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, m.in. Collections Trust (Wielka Brytania), Österreichische Nationalbibliothek (Austria) czy Ministère de la Culture et de la Communication (Francja).

Celem badania jest zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących postępu cyfryzacji zbiorów w poszczególnych instytucjach państw członkowskich, co w perspektywie umożliwi stworzenie obrazu działań digitalizacyjnych na obszarze Unii Europejskiej, dotychczasowych osiągnięć na tym polu oraz prognoz dotyczących dalszego rozwoju zbiorów cyfrowych. Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w 2012 r., jego wyniki są dostępne na stronie www.enumerate.eu/en/statistics/

Główną korzyścią wynikającą z udziału w badaniu jest możliwość porównania poszczególnych wskaźników z danej instytucji z informacjami zebranymi od pozostałych instutycji w kraju, jak i w całej Uni Europejskiej. Przykłady takich zestawień udostępniono na stronie enumeratedataplatform.digibis.com/datasets

Projekt gromadzi dane o:

  • zakresie działalności digitalizacyjnej
  • kosztach tworzenia i utrzymania zbiorów cyfrowych
  • zasięgu i kosztach dostępu do zbiorów cyfrowych
  • sposobach i kosztach zabezpieczenia materiałów cyfrowego dziedzictwa

Biblioteka Narodowa serdecznie zaprasza do udziału w badaniu. Kwestionariusz można wypełniać do 30 listopada 2013 r. na stronie: www.enumerate.onderzoek.nl

Więcej informacji o projekcie ENUMERATE na stronach www.enumerate.eu