Ponad 6,2 mln zł z NFOŚiGW na modernizację BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ponad 6,2 mln zł z NFOŚiGW na modernizację BN

Ponad 6,2 mln zł otrzyma Biblioteka Narodowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z modernizacją wentylacji i klimatyzacji budynku BN na Polu Mokotowskim. Łączna kwota dofinansowania inwestycji wyniesie 6,4 mln zł.

Biblioteka Narodowa podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Celem inwestycji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 30 czerwca 2015 r. Umowa została podpisana przez Grażynę Spiechowicz-Kristensen, z-cę dyrektora BN ds. administracyjno-technicznych oraz Barbarę Koszułap, zastępcę prezesa zarządu NFOŚiGW.

Prawie 10 mln zł więcej na modernizację BN

Prawie 10 mln zł otrzyma dodatkowo Biblioteka Narodowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace związane z termomodernizacją budynków BN na Polu Mokotowskim. Łączna kwota dotacji z NFOŚiGW dla BN wyniesie ponad 20 mln zł.

Biblioteka Narodowa podpisała aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej” w ramach I konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych". Dzięki podpisanemu aneksowi BN zyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 9 753 400,00 zł. Obecnie wartość projektu wynosi: 26 441 800 zł przy dotacji NFOŚiGW: 20 771 300 zł.

Zwiększenie dotacji było możliwe ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, które skutkowały zwiększeniem efektu ekologicznego, zwiększeniem oszczędności energii cieplnej oraz zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery. Termin zakończenia projektu nie uległ zmianie i jest przewidywany na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

czytaj więcej o Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915

czytaj więcej o W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915